Nycklarna till framtidens bostäder finns i Almedalen

26:e jun 2024

Det är alldeles för svårt för våldsutsatta kvinnor och barn att få en ny trygg bostad efter att som brottsoffer tvingats lämna sina egna hem. Under årets Almedalsvecka har Unizon placerat ut ett tiotal nycklar på plats i Visby. Nycklarna leder till framtidens bostäder för våldsutsatta kvinnor och barn: Unizons Boendebank.

Mäns våld mot kvinnor och barn pågår året runt, och tar tyvärr inte semester. Två livsavgörande faktorer för att komma bort från våldet är att få skyddat boende i det akuta skedet, och stadigvarande boende för tiden efter. En lösning som nu finns i Unizons Boendebank, som lanseras under Almedalsveckan.


– Mäns våld mot kvinnor och barn är ett av våra största samhällsproblem som måste ha en självklar plats i Almedalen. Genom att placera ut nycklar vill vi skapa uppmärksamhet kring frågan och framförallt kring allt det som vi olika aktörer inom näringsliv, myndigheter och civilsamhälle tillsammans kan göra för kvinnors och barns rätt till trygga hem, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

 

https://meltwater-apps-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/images/56430ae24da8ebe6a9c704b5/blobid0_1719349884068.jpg

 

Unizons Boendebank består av:

  • Unizons placeringsregister, för akuta placeringar på Unizons jourers skyddade boenden
  • Bostadsförmedlingen Her House Foundation som tillsammans med Unizon förmedlar stadigvarande bostad för tiden efter skyddat boende
  • Unizons politiska krav och lösningar

– Medan vi väntar på politiska krafttag och lösningar har vi skapat Unizons Boendebank. Mycket mer måste till, som finansiering av skyddat boende, men det finns mycket vi kan och måste börja göra här och nu. Många fantastiska fastighetsföretag ger förtur till våldsutsatta kvinnor, och vi uppmanar fler att vara med, säger Olga Persson.

– Ingen ska behöva leva tillsammans med sin förövare. Med Her House Foundation och Unizons förenade krafter kommer vi att kunna hjälpa fler kvinnor till ett tryggt liv fritt från våld och göra ännu större skillnad i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld, säger Mathilda Lundin, grundare Her House Foundation.

Presskontakt Unizon
Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073 924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar 150 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. Besök oss på unizonjourer.se


Om Her House Foundation
Her House Foundation, samarbetar med fastighetsägare runt om i Sverige för att på ett enklare sätt samla Sveriges fastighetsaktörer och förmedla bostäder till våldsutsatta kvinnor efter skyddat boende.