Regeringens 100 extra miljoner är livsavgörande för riskgruppen kvinnor och barn

01:e apr 2020

Regeringen beslutade på onsdagsförmiddagen att avsätta 100 miljoner till barn- och kvinnorättsorganisationer. Unizon välkomnar denna ytterst nödvändiga satsning. Det är avgörande att hela samhället uppmärksammar att kvinnor och barn är riskgrupper i coronapandemin, och att den idéburna jourrörelsen är avgörande för att vårt välfärdsystem ska fungera.

Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer specialiserade på att arbeta mot incest och sexuella övergrepp har sedan coronaviruset började spridas skalat upp sina verksamheter, ställt om och gjort allt de kunnat för våldsutsatta barn och kvinnor.

– De senaste veckorna har vi fått oroande larmrapporter om att kommunerna och socialtjänsten backar från sitt ansvar, det gör inte vi. Aldrig tidigare har det varit så tydligt att vi i den idéburna och icke vinstdrivande kvinno- och tjejjoursrörelsen är de som snabbt kan ställa om, ställa upp, hålla i och hålla ut. Det är viktigt att regeringen ser det och att vi står stadigt på kvinnors och barns sida, säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

”Min man vill inte att jag ska gå ut och nu säger han att ingen ska göra det på grund av corona”

Unizons medlemsjourer har de senaste veckorna arbetat dag och natt för att vara tillgängliga när samhället stänger ned och drar undan ordinarie stöd och skydd. De senaste veckornas arbete har gjort det otroligt tydligt hur de icke vinstdrivande, idéburna organisationerna är helt avgörande för stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn ute i kommunerna. Unizons medlemsjourer är unika i välfärden.

– Barn och kvinnor är en riskgrupp i en pandemi, nu ser vi första resultat av vårt hårda arbete med att uppmärksamma det. Nu börjar det stora arbetet med att se till att resurserna kommer dit de ska så att våldutsatta kvinnor och barn får stöd och skydd. När situationen är såhär svår och oförutsägbar måste stöd och skydd till kvinnor och barn vara enkelt, tillgängligt och förutsägbart. Vi finns här för att bistå med det stödet och skyddet, säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

Fakta:
Unizons tjej- och ungdomsjourer är Sveriges största aktör för stöd på nätet, tjej- och ungdomsjourerna har de senaste veckorna märkt av ett ökat söktryck och har därför utökat sina chattider.
Kvinnojourerna har fortsatt sitt dagliga arbete med att stötta och skydda kvinnor och barn och har också startat med stöd via chatt för att kunna nå fler.

Presskontakt
Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073 924 34 92 eller Vesna Prekopic, vesna.prekopic@unizon.se 073 500 97 37

Om Unizon
Unizon samlar över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizonjourer.se