Unizon kommenterar nya barnfridsbrottet: En stor framgång i arbetet för att ge upprättelse till barn som upplever våld mot mamma

03:e mar 2021

Idag den 3:e mars meddelar regeringen att man nu vill införa ett särskilt barnfridsbrott som gör det straffbart att utöva våld inför ett barn. Ett stort och viktigt steg för barns rättigheter som Unizon har arbetat för i över 10 år. Det är viktigt för att hålla förövare ansvariga och minska straffriheten för män som utövar våld mot kvinnor och barn.

– Det nya barnfridsbrottet är ett viktigt steg för upprättelse för alla barn som tvingas växa upp med pappas våld mot mamma. Den nya brottsrubriceringen stärker barnets status som brottsoffer och vi hoppas att den även kommer att påverka synen på förövarens omsorgsförmåga i frågor om vårdnad, boende och umgänge. En pappa som misshandlar mamma är inte en bra och trygg förälder för ett barn, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Med det nya barnfridsbrottet stärks det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar fysiskt våld eller andra brottsliga handlingar som definieras i lagförslaget. Förövaren blir skadeståndsskyldig till barnet och riksdagen kommer också besluta om ett utökat uppdrag för särskilda företrädare för barn.

Kvinnojourer = barnjourer
En av anledningarna till att Unizon grundades för 25 år sedan var för att arbeta för barns rättigheter och säkerställa barnets egna behov av stöd och skydd efter att ha upplevt pappas våld mot mamma. Varje år bor runt tusen barn, flickor och pojkar upp till 18 år, på någon av Unizons kvinnojourer tillsammans med sin mamma. De allra flesta som hör av sig till Unizons tjejjourer och ungdomsjourer är flickor under 18 år.

Två till tre barn i varje skolklass upplever våld
I Sverige tvingas omkring vart tionde barn uppleva att pappa misshandlar mamma eller blir själva utsatta. Det är i genomsnitt två till tre barn i varje skolklass. Enligt vissa forskare kan det vara psykiskt mer skadligt för ett barn att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld. Sedan år 2000 har 254 barn förlorat sin mamma för att pappa eller styvpappa dödat henne. Flera av barnen hade efter mordet fortfarande pappa som vårdnadshavare.

Presskontakt
Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073 924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar över 130 idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Varje år har jourerna över 120 000 stödkontakter, med framförallt kvinnor och tjejer. Besök oss på www.unizonjourer.se