Unizon kommenterar regeringens åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor

16:e jun 2021

Unizon har under flera år krävt att regeringen tar mäns våld mot kvinnor på samma allvar som all annan kriminalitet och att minst ett 34-punktsprogram presenteras för detta arbete. Idag den 16 juni 2021 presenterade regeringen ett 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. På tiden, enligt Unizon.

– Vi är särskilt glada över att det nationella våldsförebyggande programmet, som vi krävt sedan 2014, nu kommer att bli verklighet, och ska innehålla både primärprevention och vara återfallsförebyggande. Killars och mäns ansvar för våldet måste vara i centrum om vi någonsin ska få slut på våldet mot tjejer och kvinnor. För det krävs också, som sades på dagens presskonferens, att fler män lagförs och döms. Sedan behöver självklart samtliga punkter finansieras och kompletteras med tydliga mål och resultatutkrävande. Det kommer visa sig i budgetarbetet om riksdagens partier menar allvar med att kvinnors liv är värda mer än fina ord, kommenterar Unizons ordförande, Olga Persson, regeringens presskonferens.

Arbetet mot porrens skadeverkningar

– Det är bra att regeringen är tydlig med att våldsbrott är våldsbrott även om det filmas i kommersiellt syfte som i pornografi. Brott som utförs i porrproduktion ska straffas som de våldsbrott de är. Vi och en majoritet av svenska folket vill ha lagstiftning för att begränsa spridningen av porr på nätet till barn och unga under 18 år. Det nya ämnet sex och relationer måste utgå från ett porrkritiskt förhållningssätt, det går inte att arbeta våldsförebyggande utan att se pornografins roll när det gäller sexuellt våld, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

I stort innehåller 40-punktsprogrammet ett flertal åtgärder som Unizon länge arbetat för:

-Ett nationellt våldsförebyggande program, som Unizon krävt sedan 2014.

-Långsiktig finansiering och förutsättningar för kvinnojourerna och tjejjourerna.

-Åtgärder för att motverka killars våld mot tjejer.

-Våldsutsatta kvinnors och barns rätt till egen bostad: Kommuners skyldigheter förtydligas och möjligheten att ge förtur till bostad för våldsutsatta och deras barn bör säkerställas.

-Kompetens- och metodutveckling om mäns våld mot kvinnor inom socialtjänsten.

-Ett steg på vägen mot att göra kvinnohat till grund för hatbrott. En utredning ska överväga straffskärpningsgrund för hatbrott på grund av kön.

-Översyn av vårdnad och umgänge, barn har rätt att slippa umgänge med förövare.

-Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år.

-Förtal och grovt förtal ska kunna ingå som ett led i dels grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, dels olaga förföljelse.

-Straffet för överträdelser av kontaktförbud skärps så att böter tas bort från straffskalan. Mindre allvarliga överträdelser av kontaktförbud ska inte längre vara fria från straff utan i stället straffas med böter.

-Beslut om utvidgat kontaktförbud ska kunna förenas med villkor om elektronisk övervakning oavsett om en tidigare överträdelse av ett kontaktförbud har skett eller inte.

-Nya straffbestämmelser om sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt ofredande och grovt sexuellt ofredande mot barn ska införas.

-Minimistraffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn ska höjas från två års fängelse till tre års fängelse.

-Minimistraffet för köp av sexuell tjänst ska höjas från böter till fängelse.

-Kartläggning av kommunernas insatser för att hjälpa våldsutsatta kvinnor, med eller utan barn, att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende.

-Kunskapsunderlag ska tas fram med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt på våldsförebyggande arbete, som riktar sig till fritidsledare och andra som arbetar med ungas fritid.

-Utveckling och spridning av effektiva arbetssätt för hur kommuner kan etablera kontakt med våldsutsatta och nå ut med information om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.


För intervjuer och frågor kontakta:
Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se  073 924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn, samtidigt minskade antalet dygn kvinnor i snitt fick möjlighet att bo på skyddat boende till 55 dygn i snitt. Det är kommunernas socialtjänst som fattar beslut om insatsen skyddat boende och hur länge. Besök oss på www.unizonjourer.se