Unizon välkomnar regeringens 90 miljoner för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, men vi saknar fortfarande den långsiktiga finansieringen

12:e apr 2021

Idag har regeringen beslutat att avsätta ytterligare 90 miljoner till extra ekonomiskt pandemistöd till barn- och kvinnorättsorganisationer, som ett tillägg till de tidigare beslutade coronamedlen. Det är en viktig signal från regeringen och januaripartierna om att det behövs extra pengar för att skydda kvinnor och barn från mäns våld när samhället är i en krissituation.

Idag har regeringen beslutat att avsätta ytterligare 90 miljoner till extra ekonomiskt pandemistöd till barn- och kvinnorättsorganisationer, som ett tillägg till de tidigare beslutade coronamedlen. Det är en viktig signal från regeringen och januaripartierna om att det behövs extra pengar för att skydda kvinnor och barn från mäns våld när samhället är i en krissituation.


Riksförbundet Unizon samlar över 130 verksamheter runt om i, och vi ser en stor fara i att dessa kortsiktiga medel visar att jourrörelsens arbete för att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och barn inte tas tillräckligt på allvar. Unizon saknar en plan för hur jourernas långsiktiga arbete ska upprätthållas när pengarna ges ett år i taget. Vi kräver långsiktiga medel som kan gå till grundverksamheten, som att anställa personal för att ge stöd och rådgivning och erbjuda trygga platser för kvinnor och barn att bo på.

– Vi har behov av alla medel vi kan få. Men att stödet bara går att söka och använda under en begränsad tid är en motsägelse när man säger sig vilja stärka jourrörelsens viktiga samhällsbärande arbete mot mäns våld mot kvinnor och barn. Pandemins sociala konsekvenser fanns innan pandemin och de kommer att finnas kvar under väldigt långt tid efter pandemin, därför behöver vi en långsiktig finansiering för våra jourers livsviktiga arbete i sin helhet, säger Unizons ordförande Olga Persson.

Det senaste året har Unizon fått oroande larmrapporter om att kommuner och socialtjänst backar från sitt ansvar. Under 2020 har riksförbundet Unizons medlemsorganisationer visat att vi gör precis tvärt om. Aldrig tidigare har det varit så tydligt att vi i den idéburna och icke vinstdrivande kvinno- och tjejjoursrörelsen är de som snabbt kan ställa om, ställa upp, hålla i och hålla ut.

– Det är bra att regeringen ser jourrörelsens arbete, men regeringen måste också se och agera utifrån att vi behöver långsiktiga politiska beslut för att kunna fortsätta ta det ansvar för våldsutsatta kvinnor, barn och unga som vi alltid gjort. För att bygga ett jämställt samhälle fritt från våld krävs att alla delar i kedjan är resurssatta, det vill säga stöd, skydd och prevention, säger Unizons ordförande Olga Persson.

Presskontakt

Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073 924 34 92 eller Vesna Prekopic, vesna.prekopic@unizon.se 073 500 97 37

 

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn, samtidigt minskade antalet dygn kvinnor fick möjlighet att bo på skyddat boende till 55 dygn i snitt. Det är kommunernas socialtjänst som fattar beslut om insatsen skyddat boende och hur länge. Besök oss på www.unizonjourer.se