Unizons Ledarskapspris 2023 till Carina Ohlsson

27:e nov 2023

Carina Ohlsson tilldelas Unizons ledarskapspris 2023. Priset går till någon som visat ledarskap, initiativrikedom och mod i arbetet för jämställdhet.

– Carina är orädd att kliva in på nya arenor, sprider engagemang och kunskap, bidrar och främjar samarbete mellan civilsamhälle, näringsliv och politik. Viktigast av allt så sprider hon glädje i sitt ledarskap, har förmågan att säga ja, och det går inte att nog värdesätta allt hon gjort och gör för kvinnor och flickor, män och pojkar och unga kvinnliga ledare. Unizon är oerhört stolta att tilldela priset till Carina Ohlsson, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Carina Ohlsson kommer från Lidköping och är ordförande för Kvinnojouren Linnéan. Sedan 2022 är hon EU-parlamentariker, tidigare 24 års erfarenhet som riksdagsledamot och 12 år som ordförande för Unizon. Carina är en föreningsmänniska och utöver sitt långa engagemang i kvinnorörelsen och politiken är hon ordförande för den lokala fotbollsklubben LFK och ABF i Västra Götaland.

Priset delades ut på Unizons årliga ordförande- och ledarskapskonferens där ledare för Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer möts för att nätverka och utbyta erfarenheter av att vara ledare för landets största folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld.

– Att i ett sammanhang med starka ledare som ständigt leder i kris och dessutom på den så viktiga dagen 25:e november, dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, tilldelas detta ärofyllda pris betyder så mycket för mig och för kvinnors ledarskap. Jag hoppas att jag kan vara en inspiration för andra, både kvinnor och män, säger Carina Ohlsson.

Presskontakt Unizon
Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073 924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar 150 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2022 hade jourerna över 194 000 stödsamtal. Besök oss på www.unizonjourer.se