Uttalande från Unizons kongress 2021: På tre dygn har tre kvinnor dödats av tre män - här är våra krav på åtgärder

19:e apr 2021

Lördagen den 17 april har Unizon haft digital kongress. Nästan 100 kvinno- och barnrättsaktivister från Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer har demokratiskt beslutat om förbundets framtid och valt en ny styrelse.

Uttalande från Unizons kongress 2021

Lördagen den 17:e april har Unizon haft digital kongress. Nästan 100 kvinno- och barnrättsaktivister från Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer har demokratiskt beslutat om förbundets framtid och valt en ny styrelse.

En fristående kvinnorörelse är avgörande för en stark lagstiftning för kvinnors och barns rättigheter. Unizon är landets största demokratiskt organiserade folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld. Ingen annan del av välfärden drivs i så stor utsträckning av icke-vinstdrivande aktörer som kvinnofrid och barnfrid. Vårt unika bidrag till välfärden är att vi har kunskapen, erfarenhet sedan 40 år, förmågan att snabbt ställa om och att vi alltid arbetar för kvinnor och barns bästa, oavsett vad. Vi har inget annat uppdrag än det. Den enda vinst vi gör är samhällsvinst.

De senaste tre dygnen har tre kvinnor dödats av tre män. Under pandemiåret 2020 anmäldes 39 200 fall av misshandel mot kvinnor och flickor. Varje dag anmäls en våldtäkt i timmen, dygnet runt. Allt Unizons arbete utgår ifrån kvinnors, tjejers och barns verkliga erfarenhet av mäns och killars våld; hot, förföljelse, våldtäkter, slag och strypningar. Vår kunskap, vår erfarenhet, forskning och internationella larmrapporter visar att mäns våld mot kvinnor och barn ökar i tider av kris. Sedan coronaviruset började spridas i Sverige har jourerna skalat upp, ställt om och anpassat verksamheten efter hur verkligheten ser ut. Vi har arbetat dag och natt för att kunna stötta och skydda riskgrupperna kvinnor, tjejer och barn när de isolerats med våldsutövare. Och när barn och unga spenderar alltmer tid online finns tjej- och ungdomsjourerna där för att ge trygghet på nätet när målinriktade förövare söker upp barn och unga och utsätter dem för våld och hot.

Liksom FN ser Unizon med stark oro på krisens nästa fas, när de ekonomiska konsekvenserna av krisen med arbetslöshet, ökat missbruk och oro i samhället gör att mäns våld mot kvinnor och barn kan öka. Vi förbereder oss för denna tid, men kan inte göra arbetet utan ökade, långsiktiga resurser och samarbete med andra.

Vi kräver: 

  • Ett 34-punktsprogram med en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. Mäns grova brottslighet mot kvinnor kräver lika kraftfullt politiskt agerande och operativa åtgärder som gängkriminalitet. Inför Initiativ Gryning i alla polisregioner med en nollvision för mäns våld mot kvinnor.
  • Permanenta statsbidrag till kvinno- och tjejjourer som bättre kommer våldsutsatta kvinnor och barn till del. Vi vill se långsiktiga organisationsbidrag som kan gå till alla delar av vår verksamhet, samt ett enklare ansökningsförfarande. De kvinnor och barn vi stöttar och skyddar är riskgrupper när samhället är i kris. De kommer att fortsätta vara det när pandemins ekonomiska konsekvenser blir tydliga. Pandemi drabbar även kvinnors ekonomiska möjligheter att lämna en våldsam man och försörja sig själva.
  • Involvera jourer i kommunernas krisarbete. Använd de kunskaper och expertresurser som finns i den organiserade jourrörelsen i beslutsfattande organ och krisledningsfunktioner
  • Mäns våld mot kvinnor ska inte vara en vinstaffär för privata företag. Ett splittrat välfärdssystem där kvinnor och barn placeras i vinstdrivande företag och göms undan utan att någon gör deras röster hörda medan förövarna går fria är oacceptabelt. Kvinnor och barn ska bo på trygga platser där det finns stöd, kunskap och erfarenhet.
  • Frihet från porr. Vi måste ta krafttag mot porren om vi menar allvar med att förebygga mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Porrindustrin ska hållas ansvarig för det våld de begår mot kvinnor och flickor och spridningen av porr måste begränsas genom lagstiftning. Porrsajter måste ha åldersverifikation, skola och förskola ska vara porrfria och sex- och samlevnadsundervisning måste ha kritiskt perspektiv på porr för att kunna förebygga sexuella övergrepp.  

Unizons kongress 2021
Stockholm 2021-04-17

Unizons styrelse består från den 17 april 2021 av:
Olga Persson, förbundsordförande, Kvinnojouren Liljan, Tierp
Mikael Gustafsson, vice ordförande, Kvinno- och tjejjouren Pax, Nynäshamn
Margaretha Olofsson, Kvinnojouren Mira, kassör
Marie Unander-Scharin, Kvinnojouren Sigtuna, ledamot
Cecilia Nilsson, Familjefridsjouren Höganäs, ledamot
Camilla Skyttman, Kraftbyrån, Huddinge, ledamot
Else-Marie Larsen, Kvinnojouren Helsingborg, ledamot
Emmelie Rutström, Tjejjouren Luleå, ledamot
Marie Ekman, Kvinnohuset Tranan, Skövde, ledamot

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn, samtidigt minskade antalet dygn kvinnor fick möjlighet att bo på skyddat boende till 55 dygn i snitt. Det är kommunernas socialtjänst som fattar beslut om insatsen skyddat boende och hur länge. Besök oss på www.unizonjourer.se

Presskontakt
Pressekreterare: Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se eller 073-924 34 92, eller Vesna Prekopic, vesna.prekopic@unizon.se eller 073-500 97 37