Machofabriken

24:e maj 2019

Machofabriken är Sveriges första jämställdhetsmaterial för unga, som sätter killar och manlighet i fokus.

Metodmaterialet innehåller interaktiva övningar, handledning samt flera korta filmer. Målet med materialet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de – trots påverkan utifrån – själva kan ta makten över sina liv och också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.

Beställ Machofabriken på www.machofabriken.se

Användningsområde
Metodmaterial är tänkt att kunna användas självständigt av högstadie- och gymnasielärare, och andra som är intresserade av att arbeta med såväl unga som vuxna med jämställdhet.

I interaktiva övningar tas frågor upp kring vad det innebär att vara kille idag. Vilka föreställningar om manlighet förväntas man leva upp till? Hur påverkas unga tjejer? Hur kommer det sig att vårt samhälle är så präglat av denna manlighet och viktigast av allt: går det att förändra?

Metoderna utgår från en låda med etiketter som symboliserar normer. Man kan antingen befinna sig i eller utanför lådan eller lite både och. Den som är helt i lådan måste leva upp till alla dess etiketter.

Ta del av materialet och läs mer på machofabriken.se

Bakgrund

Machofabriken är en verksamhet som ägs gemensamt organisationen MÄN och Unizon. Amphi Produktion har i samråd med ägarorganisationerna producerat Machofabrikens filmer och visst innehåll. Organisationen ROKS har under framtagandet av materialet bidragit med sin kunskap och erfarenhet.

Machofabriken har möjliggjorts med medel från Arvsfonden.