Sifoundersökning 2020

23:e sep 2020

En Sifo-undersökning beställd av riksförbundet Unizon visar att en klar majoritet av svenska folket i åldern 13-79 år vill ha en lagstiftning som begränsar spridningen av porr till barn under 18 år på internet: 71 % av svenska folket vill ha lagstiftning som begränsar spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet och 8 av 10 unga tjejer och killar mellan 13-17 år vill detsamma.

  • 71 % av svenska folket vill ha lagstiftning som begränsar spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet
  • 8 av 10 unga tjejer och killar mellan 13-17 år vill ha lagstiftning som begränsar spridningen av porr till barn under 18 år på internet

En Sifo-undersökning beställd av riksförbundet Unizon visar att en klar majoritet av svenska folket i åldern 13-79 år vill ha en lagstiftning som begränsar spridningen av porr till barn under 18 år på internet. Enbart 14 procent vill inte ha en lagstiftning.

– Siffrorna är en mycket kraftig signal till våra lagstiftare om att den fria spridningen av porr på nätet inte är acceptabel. Våra politiker måste ta svenska folket på allvar nu, ett bredare folkligt stöd för lagstiftning mot porr går knappast att få, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Unga vill ha lagstiftning

8 av 10 av unga tjejer och killar mellan 13-17 år vill ha lagstiftning som begränsar spridningen av porr till barn under 18 år på nätet (79%), enbart 7 % vill inte ha och 15 % är tveksamma/vet ej. Bland tjejer mellan 13-17 år vill 9 av 10 ha lagstiftning (88 %)
(3 % vill inte och 9 % tveksamma/vet ej). Bland killar mellan 13-17 år vill 7 av 10 (69 %) ha lagstiftning (10 % vill inte och 21 % tveksamma/vet ej).

Nästan alla vuxna kvinnor för lagstiftning


Det finns en tydlig skillnad mellan vuxna kvinnor och män. 91 procent av alla kvinnor mellan 18-79 år vill se en begränsning av spridning av porr. 50 procent av vuxna män vill se en begränsning, 22 % är tveksamma och 28 % vill inte ha en lagstiftning som begränsar spridningen av porr till barn.

– Att 90 procent av alla kvinnor och tjejer i Sverige vill se en lagstiftning förvånar oss inte. Kvinnor har alltid kämpat för lagstiftning som skyddar kvinnor och barn från övergrepp och våld, som är vanligt förekommande inom dagens internetporr. Det är också hoppfullt att se att så många unga killar vill slippa porren, det är ju unga tjejers och killars liv undersökningen i första hand gäller, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Resultat av Sifos undersökning

• Totalt uppger 71 procent att de vill ha en lagstiftning som begränsar spridningen av porr på nätet.
• Andelen som vill begränsa spridningen varierar tydligt mellan olika grupper. Kvinnor är mer positivt inställda till att begränsa spridningen (90 %) än män (52 %).
• 91 procent av kvinnor i åldersgrupp 18-79 år vill se en begränsning av spridningen.
• Killar i åldersgrupp 13-15 år uppger i högre grad (72 %) att de är mer positivt inställda till att begränsa spridningen, jämfört med män i övriga åldersgrupper.

Om undersökningen


Totalt har Kantar Sifo gjort 1050 intervjuer bland svenska allmänheten i åldersgrupp 13-79 år. Frågan som ställts har varit: Vill du ha lagstiftning som begränsar spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet, eller vill du inte det? Med begränsad spridning menas exempelvis att det ska vara åldersgräns för webbsidor med pornografiskt material. Svarsalternativen var:
Ja, jag vill ha lagstiftning som begränsar spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet
Nej, jag vill inte ha lagstiftning som begränsar spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet
Tveksam/Vet ej

Undersökningen genomfördes mellan 8-16 september 2020 i Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel. Personer i åldersgrupp 13-15 år har deltagit efter godkännande från vårdnadshavare (enligt branschetiska riktlinjer).

För frågor om undersökningen och intervjuförfrågningar:
Pressekreterare: Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se eller 073-924 34 92, eller Vesna Prekopic, vesna.prekopic@unizon.se eller 073-500 97 37.

Läs hela rapporten här

Sifoundersökning september 2020

335.6KB