Umgänge - för barnets bästa?

27:e jun 2022

Unga vuxnas röster om konsekvenserna av att de som barn tvingades till umgänge med en förälder som utövat våld mot barnet själv eller närstående till barnet. En rapport från Unizon, baserad på en Sifo-undersökning genomförd av Kantar Public.

Sifoundersökningen, genomförd av Kantar Public, visar att nästintill samtliga barn som blivit tvingade till umgänge med en förälder som utövat våld mot barnet eller närstående till barnet får bestående psykiska men.

Följande blir konsekvenserna för barn som tvingas till umgänge med en förövare som har utövat fysiskt våld mot barnet eller närstående till barnet:

  • De utvecklar bestående psykiska men (9 av 10 barn).

 

  • De har ångest under umgänget och känner sig otrygga, rädda, frustrerade, nedstämda, oroliga (9 av 10) och stressade (8 av 10).

 

  • De utvecklar en fasad och försöker vara föräldern till lags trots att de egentligen känner ångest, oro, stress, rädsla och frustration. (8 av 10)

 

  • De tappar förtroendet även för den förälder som släpper iväg eller tvingar barnet till våldsförövaren. (7 av 10)

 

  • De fortsätter att misshandlas (psykiskt /fysiskt) av förövaren även efter separationen mellan föräldrarna (7 av 10)

Läs hela rapporten här

Umgänge - för barnets bästa?

956.7KB