Unizons rapport om porr och prostitution

07:e jul 2016

Samhällets offentliga värderingar om jämställdhet ligger långt ifrån porrens, med bilder av gruppvåldtäkter, förnedring och övergrepp på kvinnor och tjejer. I den här rapporten belyser vi hur mäns våld mot kvinnor yttrar sig i porr- och prostitutionsindustrin. Med hjälp av forskning, kvantitativa data och intervjuer visar vi en bild av hur dessa fenomen hänger ihop på samhällelig och individuell nivå.

 

Unizon är ett riksförbund för över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi arbetar för kvinnor och barns rättigheter varje dag, alltid utifrån en kunskap om våld, genus och makt. I den här rapporten belyser vi hur mäns våld mot kvinnor yttrar sig i porr- och prostitutionsindustrin. Med hjälp av forskning, kvantitativa data och intervjuer visar vi en bild av hur dessa fenomen hänger ihop på samhällelig och individuell nivå.

Del ett i rapporten beskriver jourernas möten med framförallt kvinnor och tjejer som utsätts för och i prostitution. Jourerna möter kvinnor som tvingas ha sex med män för att få kläder till sig själva och barnen, gymnasietjejer som träffar sexköpare som en form av självskada, kvinnor som säljer sex i utbyte mot droger eller tak över huvudet och kvinnor som utsätts för människohandel. Vi vill med detta ge en bild av hur prostitution kan se ut i Sverige idag, och vi delar med oss av kunskap och tips till dig som på olika sätt jobbar med människor.

I del två skriver Max Waltman, fil doktor och lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, om hur porrindustrin bidrar till våld och attityder som understödjer våld mot kvinnor och varför porrindustrin är ett hinder i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. Han sammanfattar kunskapsläget och ger förslag på politiska lösningar.

Ett flertal saker har blivit tydligare i arbetet med denna rapport. Det första är att sexköpslagen är en hjälp i det feministiska, sociala arbetet. Med hänvisning till lagen tydliggör jourerna att den som köper sex bär ansvaret för sin handling och begår ett brott och lagen är ett sätt att avlasta känslor av skuld och skam hos den stödsökande.

Det andra är att Unizons krav på ökat socialt stöd för personer i prostitution behöver upprepas. De mottagningar som finns i Stockholm, Malmö och Göteborg måste kompletteras med fler och den generella kunskapen om hur vi kan bemöta människor med erfarenheter av prostitution måste bli större hos såväl socialtjänsten som hos ideella kvinnojourer och tjejjourer. Att lyssna efter, fråga om och kunna ta emot berättelser om prostitutionserfarenheter hos kvinnorna de möter är något som många jourer redan jobbar aktivt med och som ännu fler kan utveckla. Vi vet att mörkertalet är stort även bland dem som söker sig till jourerna och ofta söker kvinnor stöd för någon annan form av utsatthet i första hand.

Det tredje är att erfarenheterna av att ha fått ersättning för sexuella handlingar ser olika ut men att det ofta är förknippat med andra former av utsatthet. Precis som för kvinnor i porrindustrin handlar det om andra sexuella övergrepp, missbruk, fattigdom, självskador eller annan våldsutsatthet.

Som ett riksförbund för kvinno-, tjej- och ungdomsjourer tar vi vårt ansvar för de lärdomar som denna rapport genererat genom att satsa på att öka kunskapen om porr- och prostitutionsindustrin bland våra medlemsjourer. Samtidigt kommer vi att fortsätta utkräva ansvar av såväl regering, kommuner och andra organisationer för att utveckla stödet och det förebyggande arbetet som riktar in sig på det verkliga problemet, mäns efterfrågan på porr och på att köpa sexuella tjänster. Det arbetet måste bygga på en förståelse av att sexköp är ett brott som främst begås av män och som drabbar kvinnor, flickor, män, killar och transpersoner.

Sexköp och det som idag är mainstreamporr, den så kallade gonzoporren, är oförenliga med ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom sexköpslagen har samhället tagit en del av ansvaret. Nu återstår att öka stödet till de som utsatts, förebyggande arbete, förstärkning av lagstiftnningen och rättsväsendets hantering av densamma.

Zandra Kanakaris
Förbundsordförande, Unizon

Olga Persson
Generalsekreterare, Unizon

 

Läs rapporten här

Porr och prostitution

1.9MB

Report in English

1.8MB