Folkbokföring och SPAR – några registerfrågor (Fi2012/4241)

12:e feb 2015

Unizon, tidigare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn via våra över 120 medlemsföreningar som består av kvinno- tjej- och ungdomsjourer.

Vikten av sekretess och personlig integritet vid beslut om utlämnande av information från Folkbokföringen kan inte nog betonas. På kvinnojourernas skyddade boenden har de flesta kvinnor och många barn sekretessmarkering och många är även kvarskrivna.

En ökad samverkan mellan myndigheter och förbättrad effektivitet är positiva och nödvändiga förändringar för att underlätta vardagen för våldsutsatta kvinnor och barn med skyddade personuppgifter, så länge utlämnandet av information till andra myndigheter eller till enskilda regleras med hänvisning till sekretess och personlig integritet.

Unizon delar  uppfattningen att den långa posthanteringen för dem med kvarskrivning är ett problem idag, om den med Skatteverkets förslag kan skyndas på så anser Unizon att det är välkommet, dock ej om det på något sätt försämrar sekretessen.

 

Stockholm 12 februari 2015

Olga Persson, generalsekreterare Unizon

Anna Nilson, kvalitetsutvecklare Unizon