Motion om bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor (KS 2020/1276)

19:e apr 2021

Unizon tackar för möjligheten att få yttra sig över remissen av motion om bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor. Unizon är ett riksförbund som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på sexuella övergrepp. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan kämpar jourerna varje dag, året runt, för våldsutsatta kvinnor och barns rättigheter och ett liv fritt från våld. Allt utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 

Unizon ställer sig bakom motionens förslag, men önskar ett förtydligande i krav tre: istället för att kan ges förtur – skall ges förtur. Vi önskar också ett förtydligande att det gäller våldsutsatta kvinnor och deras barn.

  1. en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn ska införas i Stockholms stad
  2. socialnämnden tillsammans med bostadsförmedlingen genomför en genomlysning om anledning till varför så få våldsutsatta kvinnor beviljas förtur
  3. socialnämnden bistår bostadsförmedlingen med framtagandet av nya riktlinjer för förtur så att fler våldsutsatta kvinnor skall ges förtur i bostadskön
  4. tvåårsregeln för att beviljas lägenhet tas bort ur riktlinjerna för den som varit våldsutsatt
  5. kravet om att vara skuldfri för att beviljas lägenhet tas bort ur reglerna för den som varit våldsutsatt

 

Stockholm 2021-04-19     

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Underlaget är framtaget av Maria Björsson, sakkunnig kvinnofrid Unizon