Registrering av kontaktkort m.m. (Ds 2020:12)

19:e okt 2020

Unizon är en riksorganisation som samlar mer än 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer samt stödorganisationer specialiserade mot incest och andra sexuella övergrepp, som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, kön och makt.

Unizon tackar för möjligheten att få lämna remissvar till Socialdepartementets förslag på prememoria Registrering av kontaktkort, m.m.(Ds 2020:12)

Unizons synpunkter

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Bara första halvåret 2020 har 18 900 fall av misshandel mot kvinnor och flickor och 4 250 våldtäkter anmälts. Statistiken visar att det handlar om grova brott; våldtäkter, grov misshandel, försök till mord, mord och förföljelse. En kriminalitet som pågår dygnet runt, året om, av män mot kvinnor.

Syftet med förslaget om att införa en registreringsplikt som omfattar uppgifter om de abonnenter som innehar kontaktkort är att försvåra kriminell verksamhet. Unizon ställer sig positiva till detta eftersom mäns våld kvinnor också utövas via telefoner och andra digitala kommunikationsmedel. Dock är det av högsta vikt att kvinnor och barn som utsätts för mäns våld måste ha tillgång till en anonym kommunikation så som dagens oregistrerade kontaktkort erbjuder. För våldsutsatta kvinnor är möjligheten till anonym kommunikation livsavgörande. Vi ser med tillförsikt på att förslaget i sig lyfter våldsutsattas behov av att även i framtiden kunna kommunicera utan att avslöja sin identitet.

Unizon ställer sig positiva till utredningens förslag om förtydligande av leverantörers skyldigheter för att underlätta för de brottsbekämpande myndigheterna samt förslagen om en gemensam standard och skyndsamhet för utlämnande av uppgifter. 

 

Stockholm 2020-10-19

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Maria Björsson, sakkunnig Kvinnofrid, Unizon