Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer (Dnr 4.1.1-28972/2015)

29:e mar 2016

Unizon, tidigare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn via våra över 130 medlemsföreningar som består av kvinno-, tjej- och ungdomsjourer.

Unizon tillstyrker förslaget att ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 15 september året före bidragsåret, givet att statsbidragen betalas ut i början av bidragsåret så att de lokala ideella organisationernas planerade aktiviteter kan genomföras inom utsatt tid och därmed användas på ett ändamålsenligt sätt.

 

Stockholm den 29 mars 2016

Olga Persson, generalsekreterare Unizon

Lotta Sonemalm, kanslichef Unizon