Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. (Dnr 4.1.1-5445/2016)

29:e mar 2016

Unizon har erfarenhet av att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn via våra över 130 medlemsföreningar som består av kvinno-, tjej- och ungdomsjourer.

Unizon tillstyrker förslaget att ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 20 september året före bidragsåret, givet att statsbidragen betalas ut i början av bidragsåret så att planerade aktiviteter kan genomföras inom utsatt tid.

 

Stockholm den 29 mars 2016

Olga Persson, generalsekreterare

Lotta Sonemalm, kanslichef