Unizons Bostadsförmedling - Sveriges enda bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor

Ansök om bostad för dig själv eller en klient

Unizon och Her House Foundation har samarbetsavtal med fastighetsägare som prioriterar våldsutsatta kvinnor i bostadsköer till hyreslägenheter. Unizon och Her House Foundation är den förmedlande länken mellan fastighetsägaren och kvinnan som behöver en bostad genom hennes kvinnojour eller socialtjänsten. Vi förmedlar i första hand tillsvidarekontrakt och stadigvarande bostäder.

Ansök om bostad
Rädda liv - bidra med boende

Unizon och Her House Foundation har samarbetsavtal med fastighetsägare som prioriterar våldsutsatta kvinnor i bostadsköer till hyreslägenheter. Unizon och Her House Foundation är den förmedlande länken mellan fastighetsägaren och kvinnan som behöver en bostad genom hennes kvinnojour eller socialtjänsten. Stiftelsen har nu ett tiotal fastighetsbolag kopplade till projektet. Vill ni som fastighetsbolag veta mer om hur ni kan bidra och hjälpa till?

Bidra med bostäder