Ett Jämställt Samhälle Fritt Från Våld

I Sverige tros det leva 38 000 kvinnor eller fler som är könsstympade (enl. bl.a. Socialstyrelsen 2015). Dessa kvinnor saknar idag ett aktivt stöd. Existera såg att det finns ett stort behov av rådgivning, stödsamtal, och att hjälpa flickor och kvinnor med att förstå sina rättigheter, och inte minst förstå rätten till sin egna sexualitet. 

Existera är en ideell förening som har växt fram för att hjälpa dig som genomgått kvinnlig könsstympning. Vi arbetar med att hjälpa flickor och kvinnor som har blivit könsstympade och motverka könsstympning. Existera är politiskt och religiöst obunden förening med lång erfarenhet av att arbeta med individer utsatta för våld och förtryck. Föreningen drivs av kvinnor som har överlevt kvinnlig könsstympning som barn samt barn till överlevare. Med våra erfarenheter och kunskaper vet vi vilka hinder samt möjligheter som finns i det svenska samhället. Vi har även erfarenhet att hjälpa individer med att frigöra sig från hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppsökande verksamhet

Genom att vara en aktivt uppsökande verksamhet erbjuder vi stöd för våldsutsatta kvinnor med barn samt våldsutsatta flickor. Vi visar alla individer oavsett etnicitet, religion eller bakgrund med respekt. Vi arbetar för att varje individ ska äga makten över sitt eget liv. Vi specialiserar oss på:

  • Kvinnor/flickor utsatta för könsstympning.
  • Erbjuder uppsökande rådgivning, utbildning/information och samtalsstöd.
  • Stöd i kontakt med myndigheter, dietister och personliga tränare.
Vårt mål är att kunna erbjuda ett aktivt stöd till dessa kvinnors utveckling.
 

Vi vill arbeta med att sprida kunskap och stöd för de kvinnor som utsatts för könsstympning men även hedersförtryck och för kvinnor som lever med psykisk ohälsa.