Utbildning

Föreläsningar om könsstympning och hedersrelaterat våld

Könsstympning är idag tabubelagt, vi pratar väldigt lite om det. Därför erbjuder vi på Existera föreläsningar om Könsstympning, för att verka förebyggande och opinionsbildande genom att bidra till kunskapsspridning, påverka attityder samt öka medvetenheten och minska tabut kring ämnet.

Vi erbjuder utbildningar ibland annat bemötande, och förebyggande arbete mot könsstympning. Vi erbjuder även föreläsningar om svårigheter till samlag och rätt till sin egen kropp. Våra föreläsningar och utbildningar riktar sig till skolungdomar, yrkesverksamma som möter människor i olika åldrar samt kvinno-, tjej- och ungdomsjourer.
Vi erbjuder flertalet olika föreläsningar och kan också skräddarsy en föreläsning eller utbildning utifrån era behov.
Hör gärna av er med era önskemål.

Förutom att vara ute i skolor och föreläsa driver vi på Existera en gemensam handlingsplan inom vården för kvinnor och barn, utsatta för kvinnlig könsstympning. Vill ni utvecklas inom området för att kunna hjälpa andra? Existera erbjuder utbildning till dig som behöver lära dig mer om könsstympning. Vi ger information, undervisning och verktyg som ger vår målgrupp handfast förmåga att stötta kvinnor som utsatts för könsstympning.