Stöd

Vi på Existera verkar för ett jämställt samhälle och  finns här för att hjälpa dig. Vi anser att alla kvinnor och flickor har rätt till bra stöd, därför erbjuder vi online stöd där du kan komma i kontakt med oss. Grunden för vårt online stöd är att du ska kunna vara anonym i din kontakt med oss på Existera. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg i din kontakt med oss. Därför kan du här läsa om hur dina personuppgifter behandlas – i enlighet med den Dataskyddsförordningen (GDPR). Du har alltid rätt att begära ut dina personuppgifter och/eller få dem ändrade eller raderade. Kontaktuppgifter till oss hittar du under kontakta oss.

Om du väljer att lämna personuppgifter till oss sparar vi dem i upp till två år efter att kontakten har förmedlats. Detta är för att vi ska kunna samordna kontakten, ge dig uppföljande stöd om du önskar och för att kunna föra viktig statistik kring vår målgrupp.

Dina personuppgifter som du lämnar till oss har endast behörig personal på Existera tillgång till. Tekniskt ansvarig hos leverantören av vårt chattsystem har tillgång till systemet och har enligt upprättat personuppgiftsbiträdesavtal förbundit sig till samma tystnadslöfte som organisationens personal. Läs mer om tystnadslöfte längre ner.

Tystnadslöfte

All personal och alla volontärer på Existera arbetar under tystnadslöfte. Det betyder att våra volontärer inte delar med sig av information till någon utanför organisationen – varken det du berättar för dem eller vem du är. Vår anställda personal kan komma att bryta tystnadslöftet om vi behöver göra en orosanmälan. Detta sker i så fall alltid i samråd med dig.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt är den plikt som vissa myndigheter eller yrkesroller har att anmäla till Socialtjänsten om en misstänker att ett barn far illa. Detta kallas att göra en orosanmälan. Vi som arbetar eller är volontärer på Existera har ingen anmälningsplikt eftersom vi är en ideell organisation. Men vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med Socialtjänsten eller gör en orosanmälan för dig om du är under 18 år och vill ha vår hjälp med detta.

I de fall där du är minderårig och själv väljer att lämna dina personuppgifter till oss och vi är oroliga för att du inte har det bra, kan vi komma att göra en orosanmälan. Men du kan alltid vara anonym hos oss och vi gör aldrig en anmälan utan att först diskutera det med dig.

Ansvariga

Personuppgiftsansvarig: Luul Jama

Offline Stöd

 I våra stödfunktioner offline behöver vi oftast dina personuppgifter för att kunna administrera kontakten. Dessa samlas då in med ditt samtycke. Vi har endast de uppgifter som du har valt att lämna till oss och du kan när som helst be att få dessa raderade efter avslutad kontakt. 

Samtalen som förs i vårt chattsystem sparas i 15 månader i handledning- och utbildningssyfte, därefter raderas de. Anledningen är att vi vill kunna kvalitetssäkra kontakterna, säkerställa att stödet blir så bra som möjligt och kontakten så givande som möjligt för dig. Endast behörig personal har tillgång till loggarna.

Chattsystemet registrerar IP-adresser. Registreringen påverkar inte din anonymitet gentemot Existera utan är en övergripande teknisk funktion för att se till att så många som möjligt kan få stöd och samtidigt minska risken att oseriösa personer tar tid från dig som söker stöd hos oss. 

I mejljouren raderas alla mejl efter två år.