För dig inom socialtjänst

På Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer arbetar utbildad personal tillsammans med ideellt engagerade. Volontärerna utbildas och fortbildas. Unizons jourer har nära 140 000 kontakter med stödsökande kvinnor och barn varje år och över 40 års erfarenhet av att möta, stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för våld. Jourerna arbetar på idéburen grund och utan vinstintresse. Den enda vinst jourerna skapar är samhällsvinst.

Hitta skyddat boende

Hitta skyddat boende eller samtalsstöd med rätt kompetens, egenskaper och tillgänglighet här.

Sök jour här

Om Unizons medlemsjourer

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i hela landet. Läs mer om våra medlemsjourer här.

Våra jourer

Jourerna - en del av välfärden

Idéburna icke-vinstdrivande jourer har i över 40 år tagit ansvar som samhällets skyddsnät för kvinnor och barn som utsatts för våld.

Läs mer här