För dig inom socialtjänst

På Unizons kvinnojourers skyddade boenden arbetar utbildad personal tillsammans med ideellt engagerade. Unizons jourer har nära 195 000 kontakter med stödsökande kvinnor och barn varje år och över 40 års erfarenhet av att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för våld.

Hitta skyddat boende

Hitta skyddat boende med rätt egenskaper, kompetens och tillgänglighet i Unizons placeringsregister.

Unizons placeringsregister

Om Unizons medlemsjourer

Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i hela landet. Läs mer om våra medlemsjourer här.

Våra jourer

Jourerna - en del av välfärden

Idéburna icke-vinstdrivande jourer har i över 40 år tagit ansvar som samhällets skyddsnät för kvinnor och barn som utsatts för våld.

Läs mer här