Styrelsemedlemmar till Ungdomsjouren Fria sökes!

Börjar:

31:e dec 15:00 2023 datumet har passerat

Slutar:

31:e jan 12:00 2023 datumet har passerat

Eskilstuna

Tycker du att samhällsfrågor och trygghet för ungdomar är viktigt? Då söker vi dig till vår styrelse inom Ungdomsjouren Fria!

Vad är Ungdomsjouren Fria? Vi på Ungdomsjouren Fria är en ideell förening som stöttar, stärker och utbildar ungdomar i Eskilstuna. Verksamheten har funnits sedan 2006 och har sedan dess mött många ungdomar i olika frågor. Till oss är alla välkomna, oavsett hur en definierar sig! De som vänder sig till oss är främst i åldrarna 12-19 år som bor i eller runt Eskilstuna, men vi möter även yngre och äldre personer. Vi för samtal med unga genom vår chatt som är öppen måndagar, torsdagar och söndagar, vi erbjuder även ett syskonskap där ungdomar får ett storasyskon i form av en fadder, samt det utåtriktade arbetet i skolor och på fritidsgårdar. Våra stödsökande är anonyma i kontakten med oss.

Vilka består jouren av? Sedan 2018 är vi en egen förening med egen styrelse och anställda. Våra anställda på jouren består av verksamhetschef Sofia L, verksamhetssamordnare Moa som även är ledamot, kurator och verksamhetsutvecklare Sofia S och vår nyaste kollega Sara som är projektledare. Alla stödsamtal och det utåtriktade arbetet vi gör är tack vare våra 34 volontärer tillsammans med våra anställda.

Styrelsens uppdrag
I styrelsen planerar och leder vi verksamheten framåt tillsammans. Vi har ett viktigt uppdrag att skapa förutsättningar för jouren att uppfylla sina mål och uppdrag. Det innebär bland annat att vi har ansvar för ekonomi, arbetsförhållanden och att vi följer lagar och avtal. Genom våra olika roller har vi ansvar för olika delar i uppdraget, men hjälps åt och stöttar varandra i alla frågor. Vi är ansvariga för jourens ekonomi och sätter upp verksamhetsmål. Det är tack vare styrelsen som jourens aktiviteter och arbete finansieras när vi ansöker om bidrag. Styrelsens medlemmar röstas fram vid årsmötet, som är organisationen högst beslutade organ. Styrelseuppdraget är ideellt och ges därför ingen ekonomisk ersättning. Däremot ersätts vi med att vi är en del i ett samhällsviktigt uppdrag, lär oss massor, får erfarenheter att skriva på CV:t och har dessutom riktigt kul ihop! Det bästa med att sitta i styrelsen: Vi har ett hjälpsamt klimat och frågar varandra. Tillsammans är vi en grupp som jobbar aktivt för att stärka ungdomar. Det är givande att få möta andra personer med samma värderingar som besitter så mycket och olika kunskaper inom området. Vi har en god gemenskap och har roligt med varandra!

Lediga roller i styrelsen: Vi söker nu suppleanter och ledamöter. Men är du intresserad av att engagera dig som ordförande, vice ordförande, kassör eller ledamot är du också välkommen med din intresseanmälan.

Din intresseanmälan
Anmäl ditt intresse här! 

Eller mejla till vår valberedning på uppgifterna nedan.
Din intresseanmälan behöver enbart innehålla:
1) dina kontaktuppgifter
2) en kort text om varför du är intresserad av att sitta i vår styrelse samt
3) Vilken roll du är intresserad av.

Därefter kontaktar vi dig och bokar en kort avstämning. Under avstämningen får du mer information om vår jour och styrelsens arbete, och vi ställer några frågor om dig och dina önskemål. Är du nyfiken på att få veta mer om oss och vårt uppdrag? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi ser fram emot din intresseanmälan!

Kontakta oss!

Johanna

Eriksson

Valberedning