Ungdomsjouren Fria

Här kan du hitta information om oss, hur du kan få stöd, hur du kan engagera dig, boka workshops och vad som är på gång inom jouren. Som stödsökande kan du få stöd genom vår chatt, ett storasyskon eller komma på samtal och träffa en kurator.

Chatta med oss

Chatten är öppen måndagar och torsdagar kl. 18-21 samt söndagar kl. 14-17. I chatten kan du vara anonym och det du säger hos oss stannar hos oss 💚

Gå till chatten
Boka oss för våldsprevention

Vi erbjuder kostnadfria workshops till ungdomar, föräldrar och professionella

Boka oss
Ta del av vår rapport "Ung i Sörmland"

Det finns ett behov av att öka kunskapen om ungas våldsutsatthet, inte minst på lokal nivå. Därför har vi med utgångspunkt i nationella undersökningar på området genomfört en enkätundersökning till elever i årskurs nio i grundskolan och årskurs tre i gymnasiet på skolor i Sörmlands län. Med undersökningen vill vi bidra till att öka kunskapen om hur det ser ut i länet. Både för att kunna utveckla vår egen verksamhet, men också för att andra aktörer som möter barn i sitt arbete ska få ett underlag för att kunna förbättra sina insatser.

Rapport - Ung i Sörmland