Kvinno- och tjejjouren Fyren

Vi hjälper dig som lever med skyddade personuppgifter, eller dig som möter kvinnor och barn som gör det och vill veta mer. Hos oss får du hjälp med det du behöver i stunden. Allt från kontakter med myndigheter och juridiska ombud, hjälp att förstå vad som händer och till hjälp att ta reda på vad som gäller. Alla kvinnor bär på sin historia och har sina unika behov. Vi vill stötta för att göra vardagen lite lättare och lyfta en del av den börda som alla utsatta kvinnor tvingas bära.Era behov styr vår inriktning. Vi kommer aldrig att fråga vad du heter eller var du bor. Vi kommer aldrig att fråga vad du varit med om, men vi lyssnar om du vill prata. Tillsammans bygger vi upp en jour med volontärer med olika kompetens och erfarenheter. Vi har t.ex. nära samarbete med advokat, terapeut, socialtjänst och andra kvinnojourer runtom i landet. Kan inte vi hjälpa dig så hittar vi någon som kan. Vi lämnar ingen. Det som håller oss samman är vårt gemensamma mål- att ingen kvinna eller barn ska behöva leva skyddat. Tyvärr är vi tvungna att pausa vårt förebyggande arbete och tjejjouren, vi har helt enkelt inte kapacitet just nu. Lever du inte skyddat rekommenderar vi att du kontaktar någon av alla andra fantastiska kvinno, tjej och ungdomsjourer som du kan hitta här hos Unizon.