Kvinno- och tjejjouren Fyren

Vi ger långvarigt stöd till dig som lever med skyddade personuppgifter, eller till dig som möter kvinnor och barn som gör det och vill veta mer. Hos oss får du hjälp med det du behöver i stunden. Allt från kontakt med myndigheter, andra samhällsaktörer eller juridiska ombud, till att påverka politiker och att vara barnvakt. Alla kvinnor bär på sin historia och har sina unika behov. Vi vill stötta för att göra vardagen lite lättare och lyfta lite av bördan för dig som lever med skyddade personuppgifter. Era behov styr vår inriktning!

Skyddade personuppgifter

Läs mer om hur, varför och vem som får skyddade personuppgifter?

Läs mer