Kvinno- och tjejjouren Fyren

Vi hjälper dig som lever med skyddade personuppgifter, eller dig som möter kvinnor och barn som gör det och vill veta mer. Vi verkar även förebyggande med tjejer och unga kvinnor som behöver stöd i sina relationer med pojkar och män och som har funderingar på om det är en schysst relation man är i. Vad är skillnaden på omtanke och kontroll? Börjar kärlek verkligen med bråk som vuxna sa när man var liten? Hos oss får du hjälp med det du behöver i stunden. Allt från kontakter med myndigheter och juridiska ombud, hjälp att förstå vad som händer till hjälp att ta reda på vad som gäller. Alla kvinnor bär på sin historia och har sina unika behov. Vi vill hjälpa att göra vardagen lite lättare och lyfta en del av den börda som alla utsatta kvinnor tvingas bära. Era behov styr vår inriktning. Vi kommer aldrig att fråga vad du heter eller vart du bor. Vi kommer aldrig att fråga vad du varit med om, men vi lyssnar om du vill prata. Tillsammans bygger vi upp en jour med volontärer med olika kompetens och erfarenheter. Vi har t.ex. nära samarbete med advokat, terapeut, socialtjänst och andra kvinnojourer runtom i landet. Kan inte vi hjälpa dig så hittar vi någon som kan. Vi lämnar ingen. Det som håller oss samman är vårt gemensamma mål- att ingen kvinna ska behöva leva gömd.