Hur, varför och vem får skyddade personuppgifter?

För att du som våldsutsatt kvinna ska få sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring, det vi gemensamt kallar skyddade personuppgifter, måste du själv ansöka och visa att du behöver skydd.

Du ansöker hos Skatteverket och lämnar de uppgifter som kan krävas från tidigare domar, polis eller socialtjänst.

Ditt skydd med att flytta, byta telefonnummer, jobb och liknande är du ansvarig för själv. Det är du som måste ta beslut om hur du skyddar dig själv på säkraste sätt. Byte av namn och personnummer sker inte automatiskt, även om vissa byter namn formellt. Det är spärrar i våra samhällssystem som ska skydda dig, något som tyvärr till viss del fallerar och tvingar fram nya flyttar.

Läs mer här

Klicka här för att komma till Skatteverkets sida för ansökan om skyddade personuppgifter.

Skatteverkets hemsida