Om oss

Vi är en politisk obunden ideell förening. Föreningen har sitt säte på Gotland men vi jobbar med kvinnor och barn över hela Sverige.

Fyren startade i september 2022. Vi hade, tack vare tidigare engagemang, upptäckt att det fanns stora brister i samhällets stöd till kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter.

När vi hade kontakt med enskilda kvinnor eller nätverk fick vi höra beskrivningar av hur mycket det krävs av dem som lever med skydd. Har man lyckats fly och fått bo på ett skyddat boende måste man själv kunna starta om sitt liv på en ny plats när/om man får sin ansökan om skyddade personuppgifter beviljad. Beroende på skyddsbehov tvingas vissa kvinnor och barn lämna hela sin bakgrund och står helt utan nätverk.

Kvinnor efterfrågar en kontaktperson, någon som finns med dem under vägen och ger stöd så länge kvinnan själv tycker att hon har behov av det.

Där finns vi, en jour som både jobbar med stöd men även med saker som inte tillhör det som kvinnojourer vanligen gör!

Vi, tillsammans med Unizon, driver opinionsarbete för att belysa vilket stort samhällsproblem och vilka enorma kostnader mäns våld mot kvinnor för med sig och vilken vinst samhället skulle göra om denna grova brottslighet minskar.

Forskare har tydligt visat hur mäns våld mot kvinnor påverkar annan grov brottslighet t.ex gängbrottslighet, barn vars barndom präglas av våld bär med sig ärren om de inte får stöd!

Det måste få ett slut, mäns våld mot kvinnor måste prioriteras på samma sätt som annan grov brottslighet!

Vi är medlemmar i riksorganisation Unizon sedan december 2022.

Vi samarbetar med andra kvinnojourer och samhällsaktörer som, precis som vi, arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld t.ex Kvinnojouren Amanda som finns på Gotland för dig som är i akut behov av hjälp och stöd.