Om oss

Vi som startat jouren är Anette, Agneta och Eva. Vid vår sida har vi volontärer som hjälper oss i vårt viktiga arbete. Jourens styrka är att vi är olika och har varierad bakgrund men gemensamma erfarenheter och en ilska av att mäns våld mot kvinnor inte får den prioritet och dom resurser som krävs för att minska denna grova brottslighet.

Föreningen har sitt säte på Gotland men vi jobbar med hela Sveriges utsatta kvinnor och barn. Hos oss behöver du inte berätta vem du är eller var du bor. Vi har självklart också tysnadslöfte.

Vårt fokus är dig som lever med skyddade peronuppgifter
 Genom berättelser från de som själva lever med skyddade personuppgifter har vi förstått hur mycket stöd som skulle behövas och hur lite stöd det finns att få från samhällets sida. Att starta om sitt liv på en helt ny plats med nya förutsättningar och utan nätverk samtidigt som man många gånger bearbetar ett trauma kan kännas övermäktigt, då finns vi och kan ge dig stöd! Även du som levt skyddat under en tid, lång eller kort spelar ingen roll, kan kontakta oss när du upplever problem i vardagen.

Bor du i vårt närområde kan vi finnas med som fysiskt stöd vid kontakter med allt från myndigheter till t.ex.skola, arbete,förskola eller för att guida dig längs vägen. Finns du på annan plats löser vi problem via telefon eller digitalt. 

Det är alltid du som bestämmer på vilket sätt och hur länge vi ska finnas vid din sida!

Vi ska skapa opinion och driva frågorna för förändring i samhället och politiskt  tillsammans med Unizon.  Det finns stora brister i samhällets skyddsnät och en stor rädsla för att ta ansvar i frågan kring våld och hur våldet påverkar den som är utsatt.

Våld mot kvinnor och barn är ett stort samhällsproblem och behöver behandlas därefter!

Vi anser att det behövs en fokusförskjutning, ska kvinnor och barn tvingas lämna allt eller ska förövare ta konsekvensen? Vårt mål är att inga kvinnor och barn ska behöva leva skyddat!

Kvinno- och tjejjouren Fyren är medlem i Riksorganisationen Unizon sedan december 2022. Vi samarbetar även med Kvinnojouren Amanda som finns på Gotland för dig som är i akut behov av hjälp och stöd. 

 

Tyvärr är vi tvungna att pausa arbetet med tjejjour och att  arbeta förebyggande, vi har helt enkelt inte kapacitet för att klara det på ett tillfredställande sätt. Vårt mål är att få igång verksamheten så småningom.