Hur, varför och vem får skyddade personuppgifter?

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter, sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter. Kvinnorna vi mött och möter i vår verksamhet har sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring. Dom får inte nytt personnummer, vissa byter namn formellt andra använder ett alias, dom är också ansvariga för sitt eget skydd. Det är kvinnor och barn som vill leva helt vanliga liv och som gör det, det kan vara vem som helst, lärare, läkare, elever i skolan, snickare eller någon annan, du märker det inte men dom finns överallt i samhället! Beviljas man fingerade personuppgifter får man en helt ny identitet, det är självklart lika illa men skilladen är att du får långvarigt stöd att bygga ett nytt liv, det får inte dom kvinnor vi möter utan dom får klara det på egen hand.

Skyddade personuppgifter

Du som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. Det innebär att till exempel ditt namn och din adress skyddas i folkbokföringsregistret. I vanliga fall är uppgifterna i det svenska folkbokföringsregistret offentliga. 

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som det också kallas:

  • skyddad folkbokföring, som har ersatt kvarskrivning
  • sekretessmarkering, fungerar som en varningssignal för myndigheter
  • fingerade personuppgifter, som innebär att du får nytt namn och personnummer.

Du ansöker om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering hos Skatteverket. Fingerade personuppgifter ansöker du om hos Polisen.

Vad är sekretessmarkering?

En sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade personuppgifter. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkeringen omfattar alla dina personuppgifter.

En sekretessmarkering fungerar som en varningssignal för Skatteverket och andra myndigheter om att en prövning ska göras innan uppgifterna om dig lämnas ut. Det är alltså ingen absolut sekretess. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som motsvarar hemligstämpeln på ett dokument.

Vem kan få sekretessmarkering?

Skatteverket kan registrera en sekretessmarkering om det finns risk för att du utsätts för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier.

När kan du inte få sekretessmarkering?

Du kan inte få sekretessmarkering för att du till exempel inte vill synas på internet eller har drabbats av id-kapning.

 

Vad är skyddad folkbokföring?

 

Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. När du har en markering för skyddad folkbokföring får du vara folkbokförd i den gamla kommunen trots att du har flyttat därifrån, eller i en annan kommun som du inte har haft någon anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En adress till Skatteverket registreras dit du får din post.

Uppgifterna om att du har skyddad folkbokföring skickas till andra myndigheter och annan samhällsservice som du har kontakt med, till exempel sjukvården, Försäkringskassan och kommunen. Det betyder att dessa instanser kan se att du har skyddad folkbokföring.

Vem kan få skyddad folkbokföring?

Du kan få skyddad folkbokföring om det finns särskilda skäl att anta att du kan bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier.

Även om Skatteverket bedömer att det finns en risk för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier mot dig, måste en skyddad folkbokföring kunna antas få en faktisk effekt. Det innebär att du normalt måste flytta för att kunna få skyddad folkbokföring. Du måste också vara försiktig med att lämna ut dina personuppgifter, till exempel genom att de inte publiceras på internet av misstag.

Här är några exempel på situationer då du kan få skyddad folkbokföring:

  • Ett beslut om kontaktförbud kan inte antas ge dig ett tillräckligt skydd.
  • Du ingår i ett personsäkerhetsprogram.
  • Du har vittnat i ett allvarligt brottmål.
  • Du har utsatts för eller riskerar att utsättas för våld eller hot om våld från nära familj eller övrig släkt.

När kan du inte få skyddad folkbokföring?

Du kan inte få skyddad folkbokföring om du saknar möjlighet att själv bidra till att den här skyddsåtgärden fungerar. Det gäller till exempel i dessa fall:

  • Du bor kvar på adressen trots att den är känd av den som hotar dig.
  • Du har inte brutit kontakten med den som hotar dig.
  • Du sprider uppgifter om dig själv i sociala medier.

Skatteverket gör en bedömning av detta i varje enskilt ärende. Du som inte kan få skyddad folkbokföring kan i vissa fall få sekretessmarkering i stället.

 

Vad är fingerade personuppgifter?

 

Du kan få fingerade personuppgifter om du är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till ditt liv, hälsa eller frihet. Det innebär att du får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och ett nytt personnummer. Du ansöker om fingerade personuppgifter hos Polisen.

Källa; Skatteverket

Ansök här

Klicka här för att komma till Skatteverkets sida för ansökan om skyddade personuppgifter.

Skatteverkets hemsida