För placerande socialtjänst

För placeringsförfrågan från socialtjänst, ring 042-121414. Personal finns på plats vardagar 8.30-20.00 samt lördag 10-15.00. All övrig tid finns jourhavande personal tillgänglig vid akuta situationer och flexibilitet finns alltid utifrån de behov som uppstår. Vi hämtar kvinnor och medföljande barn vid placering och arbetar lösningsorienterat för att de ska få en smidig placering och ett så bra stöd som möjligt.

Skyddat boende

Vårt skyddade boende är mer än en plats. Här får kvinnor och medföljande barn ett helhetsstöd för att påbörja sina nya liv fritt från våld. Vi som arbetar här har adekvat akademisk utbildning och lång erfarenhet av att bedriva stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn.

I vårt skyddade boende finns plats för 7 kvinnor med medföljande barn i lägenhet eller kollektivt boende. Placering sker enligt överenskommelse. Kontakta oss för mer information. 

Om vårt kollektiva boende

Vi erbjuder ett kollektivt boende med möjligheter till socialt liv och gemenskap. Här bor kvinnan och medföljande barn i ett eget sovrum men delar kök, toalett och dusch samt stora lekrum och sällskapsrum med övriga boende.

Om vår lägenhet

Vi erbjuder också en rymlig lägenhet med tre sovrum, lekrum, kök och badrum som passar större familjer med flera barn. Boendet är avskilt men har nära till vårt kontor med möjlighet till daglig kontakt med personal.

För båda boendeformerna tillhandahåller vi sängkläder, handdukar samt tvättmaskin. Kvinnan och barnen får också ett startkit med hygienartiklar och kläder vid behov. Här finns också tillgång till dator och lånetelefon för att till exempel kunna betala räkningar och söka bostad. Vi har också möjlighet att initialt låna ut pengar till kvinnan, som senare återbetalas av socialtjänst. 

Transport

Vi hämtar kvinnan och barn vid placering, inom geografiskt rimliga avstånd. Kontakta oss gärna för mer information.

Skyddsbedömningar och stöd

Vi är ingen myndighet men arbetar enligt socialtjänstlagen på uppdrag av kommuner vid placeringar. Varje kvinna får en kontaktperson som finns med hela vägen, det kan vara i kontakt med myndigheter, polis, advokat och som stöd vid rättegång. Är kvinnan ny i Sverige fungerar vi som ledsagare in i det svenska samhället. Medföljande barn får en egen kontaktperson (se nedan).

Vi kan utföra strukturerade skyddsbedömningar i form av FREDA, SARA och Patriark. Vid behov genomför vi också geografisk riskbedömning samt kartläggning av sociala nätverk utifrån kvinnans skyddsbehov. Vi gör kontinuerliga skyddsbedömningar tillsammans med kvinnan och socialtjänst.  

Vi erbjuder stödsamtal till kvinnan i enlighet med samtalsmetoderna CTF och MI. Vår personal har också utbildning i att hålla riktade samtal rörande våld och våldsutsatthet. Vi erbjuder även föräldrastöd enligt COPE.

Barnverksamhet

Vi sätter barnens bästa främst. Alla barn får en egen kontaktperson hos oss och ett kontinuerligt stöd för att bearbeta sina upplevelser. Vi erbjuder bland annat samtal enligt Trappanmodellen, krissamtal för barn som bevittnat våld samt annan pedagogisk verksamhet för barn. 

Vi arrangerar aktiviteter såsom utflykter, läxhjälp och sagostunder. Vid barnens födelsedagar ordnar vi individuellt anpassade kalas och vi uppmärksammar högtider med festligheter. För oss är det viktigt att så snabbt och smidigt som möjligt låta barnet få en vardag med hållbara rutiner. Vi hjälper därför vid behov även till med kontakt med skola, fritidsverksamheter och liknande.  

Kompetens 

Helsingborgs Kvinnojour är en icke vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst obunden kvinnojour som erbjuder skyddsplaceringar för kvinnor med medföljande barn. Vi som arbetar här har akademisk utbildning såsom socionomer, beteendevetare och har mångårig erfarenhet av att arbeta med kvinnor och barn som är utsatta för våld. 

Vi arbetar efter socialstyrelsens författningssamling gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att säkerhetsställa kvalitén på vårt arbete. Vår verksamhet innefattar även förebyggande arbete med kunskapsspridning genom till exempel föreläsningar för alltifrån skolor, till myndigheter eller företag. Vi ställer upp på intervjuer för forskning inom vårt område.

Utslussning

Det långsiktiga målet för vår verksamhet är såklart att hjälpa kvinnor till ett normalt liv fritt från våld. Ingen ska behöva bo i skyddat boende längre än nödvändigt, därför är vi även behjälpliga med utslussning. Vi samverkar med flera lokala aktörer för att underlätta för kvinnan att hitta ett eget stadigvarande boende inom kommunen och hjälper på andra sätt till med återgången till en mer vardaglig tillvaro.

 

Broschyr om vårt skyddade boende

1.3MB