Om våld

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Över 75 000 kvinnor misshandlas varje år i nära relationer. Alla former av övergrepp mot kvinnor och barn är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett av uttrycken för bristande jämställdhet. Mannens våld eller hot om våld syftar till makt och kontroll över kvinnan. Ansvaret för övergrepp mot kvinnan är mannens. De vanligaste anledningarna till att kvinnan inte vågar lämna mannen är rädslan för ytterligare misshandel eller oron över att förlora vårdnaden om gemensamma barn. Det är viktigt att tänka på att barn som upplever våld i hemmet inte enbart är vittne till detta utan de upplever våldet själva. Hemmet blir inte den trygga plats det bör vara utan blir en plats där vad som helst kan hända. Många barn tar på sig ett stort ansvar för det som händer och mår dåligt av att inte kunna stoppa våldet.