För placerande socialtjänst

Helsingborgs Kvinnojour är en icke vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst obunden kvinnojour som erbjuder skyddsplaceringar för kvinnor med medföljande barn. Vi som arbetar här har adekvat akademisk utbildning såsom socionomer, beteendevetare, och vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med kvinnor och barn utsatta för våld. Vi arbetar vardagar 08.00-20.00 och lördagar 10.00-15.00. Övrig tid finns det journummer för akuta situationer. Placeringsförfrågan från socialtjänst, ring 042-121414. Vi hämtar vid placeringar.

Skyddat boende

Vi har plats för 7 kvinnor med medföljande barn. Placering sker enligt överenskommelse. Vi är ingen myndighet men arbetar enligt socialtjänstlagen på uppdrag av kommuner vid placeringar. Vi kan utföra strukturerade skyddsbedömningar i form av FREDA, SARA och Patriark.

Kvinnan får en kontaktperson hos oss som erbjuder kvinnan stödsamtal enligt CFT och MI samt riktade samtal rörande våldet så ofta som hon tillsammans med oss bedömer att det behövs. Vi erbjuder även kvinnan hjälp praktiska saker såsom kontakter med polis, socialtjänst, advokat, vi följer med henne på möten, rättegångar med mera. Är kvinnan ny i Sverige fungerar vi som ledsagare in i det svenska samhället. Vi gör kontinuerliga skyddsbedömningar tillsammans med kvinnan och socialtjänst.

Vi arbetar efter socialstyrelsens författningssamling gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att säkerhetsställa kvalitén på vårt arbete.

Hos oss bor kvinnan och medföljande barn i ett kollektivt boende. De får sitt eget rum men delar på kök, toalett och dusch samt lekrum och sällskapsrum. Vi tillhandahåller sängkläder, handdukar samt tvättmaskin. De får ett startkit med hygienartiklar vid inflytt. Läs mer om vad som ingår här.

Transport

Vi hämtar vid placering.

Barnverksamhet

Vi har barnansvariga som arbetar med att se till barnens bästa. Vi erbjuder bland annat samtal enligt Trappanmodellen, krissamtal för barn som bevittnat våld, vi erbjuder även Föräldrarstöd enligt COPE samt annan pedagogisk verksamhet för barn.

Expertkunskap

Vi arbetar förebyggande med kunskapsspridning genom till exempel föreläsningar. Detta hos till exempel på högskolor, för lärare, politiker, socialtjänst, gymnasieelever, fackförbund, kvinnliga och manliga nätverk med mera. Vi ställer även upp på intervjuer för forskning inom vårt område.