Kvinnojouren Sandviken

Välkommen till Kvinnojouren i Sandviken. Vi är en ideell förening som erbjuder stöd till kvinnor och barn som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation. Allt utifrån deras behov. Vi driver även ett skyddat boende där vi i samarbete med socialtjänst tar emot våldsutsatta kvinnor och deras barn när hemmet inte är en trygg plats. Du som är orolig för att någon närstående är utsatt är också välkommen att kontakta oss för råd och stöd.