Kvinnojouren i Sandviken har varit verksam i 40 år. I dagsläget är Kvinnojouren uppdelad i tre olika inriktningar, tjejjouren som riktar sig till yngre tjejer och kvinnor, kvinnojouren med skyddat boende och en tantjour med fokus på äldre kvinnor och deras utsatthet.

Kvinnojouren Sandviken erbjuder bland annat:
- Stödsamtal 
- Stöd och rådgivning
- Föreläsningar och workshops om våld i nära relationer 
- Skyddat boende för kvinnor och barn i behov av skydd 

Är du utsatt för våld eller hot i nära relation och vill ha stöd och hjälp, kontakta oss på 026-250095.

Vid en akutsituation, ring 112.

I vårt skyddade boende kan socialtjänsten göra placeringar av kvinnor och barn som är i behov av skydd och stöd. 
Vid en placeringsförfrågan på vårt skyddade boende kontakta vår föreståndare på 070-3950199.