Vad är våld?

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill" – Isdal, Per (2001).

Våld kan se ut på många olika sätt, bland annat kan våld vara:

Fysiskt våld
Psykisk våld
Sexuellt våld
Ekonomiskt våld 
Materiellt våld
Socialt våld
Latent våld  
Digitalt våld
Försummelse Inget våld är okej.