Om Juventas Ungdomsjour

Juventas Ungdomsjour riktar sig till ungdomar mellan 13 - 21 år oavsett könsidentitet i Södertälje och är uppbyggd på två ben:

Stödverksamhet:

  • Kuratorssamtal via fysiska eller digitala träffar och mail
  • Stödchatt för ungdomar. Hit kan ungdomar vända sig för att få stöd i olika frågor, funderingar eller problem.
  • Syskonskapet är en insats till unga som via fysiska träffar några gånger i månaden ökar ungas självkänsla, sociala samvaro och ger möjlighet att lära känna en ny person att ha roligt med.

Utåtriktad verksamhet:

  • Våldspreventivt arbete i form av föreläsningar och workshops med inriktning på våld, samtycke, normer, sjyssta relationer etc.
  • Informations- och kunskapsspridning till målgrupp, yrkesverksamma som möter unga och civilsamhället.
  • Våldsförebyggande metodmaterial kärlek börjar aldrig med bråk
    som möjliggör för skolor och andra verksamheter som möter barn och unga att förebygga våld, uppmuntra till civilkurage och samtidigt främja de mänskliga rättigheterna.