Vi lyssnar och stöttar dig. Vi står på din sida.

Välkommen till Kvinnojouren Annfrid i Södertälje. Hos oss kan du får stöd och rådgivning om du är eller har varit utsatt för våld. Vi erbjuder samtalsstöd på plats och via telefon, juridisk rådgivning, stöd i kontakt med myndigheter samt medföljning till olika instanser. Vi erbjuder även stöd till närstående samt yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor och barn. Allt stöd är gratis och du kan vara helt anonym i kontakten med oss!

Behöver du någon att prata med?

Du kan nå oss på vardagar mellan kl 9-15

Ring oss

08-550 170 80

Maila oss

kvinnojourenannfrid@sodertaljejourerna.se