Kärlek börjar aldrig med bråk

Kärlek börjar aldrig med bråk är ett metodmaterial om makt, kön, sex och hur vi kan förebygga våld. Syftet med materialet är att öka elevernas kunskap utifrån väl valda teman, samt bredda och utmana befintliga normer och inte minst förstärka deras civilkurage. Metodmaterialet är inriktat på kamratkulturens normer och är förankrad i skolans jämställdhetsuppdrag. I Kärlek börjar aldrig med bråk ges deltagarna utrymme att reflektera, analysera, diskutera och argumentera för sina ställningstaganden. Detta görs genom olika former av gruppövningar som varvas med fakta och filmklipp.

För att vi ska förebygga våld måste vi börja med barn och unga och aktivt arbeta för att utmana de normer som leder till våld, ohälsa och orättvisa maktstrukturer. I materialet görs detta genom att synliggöra attityder och beteenden som är kopplade till våld, detta för att förstå sambandet till grövre våldshandlingar.

Språket är grundläggande för kommunikation och interaktion. Varje pass utgår därför från tydliga förhållningsätt som förmedlar ett ramverk för öppen dialog och respekt för allas åsikter med noll tolerans mot kränkningar.

Materialet Kärlek börjar aldrig med bråk grundar sig i aktuell forskning och uppdateras kontinuerligt i realtid för alla användare. Genom den forskning som finns vet vi idag vilka sociala processer som leder fram till våld och vi har därmed goda förutsättningar att bryta dessa våldsuppmanande mönster. Genom att undersöka och bli medvetna om de genusnormer och maktordningar som finns ökar möjligheten att uppmärksamma de kränkningar som förekommer, men framförallt att förebygga och förhindra.

Skolan är en del av samhället och återspeglar dess värderingar, vilket gör skolan till en naturlig plattform för vårt arbete. I vårt material behandlas frågor som ligger under skolans ansvarsuppdrag och värdegrundsarbete. Detta är frågor som kan uppfattas som kontroversiella och vi har därför skapat ett tydligt material som du som lärare kan förlita sig till då diskurs uppstår. Vi i Juventas ungdomsjour arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

Materialet innehåller sex lektionstillfällen med följande teman

1. Vad är våld? - kunskap om våld och det förebyggande arbetet

2. Normer - Normkritisk kunskap och förståelse av maktstrukturer

3. Samtycke och relationer - Allt annat än ett ja är ett nej

4. Nät och etikett - Våld på nätet

5. Porr - Skillnaden mellan porr och sex och porrens koppling till våld

6. Reagera och agera - Praktisering av verktyg som erhållits under tidigare lektioner

(Lektionstillfällena är 1h vardera)

Kostnader:

Materialkostnad för kärlek börjar aldrig med bråk är 25 000 per skola, för fortsatt arbete med metodmaterialet tillkommer en licenskostnad på 5000:- årligen. Önskas extra insatt intro eller föreläsning inom specifikt område tillkommer en kostnad på 10 000kr. För påfyllnad av övrigt material baseras det på mängden ni önskar.

Vid köp av materialet ingår:

 • Introduktion till materialet och den digitala plattformen
  • 3h introduktionsföreläsning
  • Tillgång till den digitala plattform med metodmaterialet
 • Övrigt material
  • Nyckelband - Till lärare
  • Kondomer - Till skolsköterskan
  • Armband - Till eleverna

Inkluderas vid köp av materialet samt förnyelse

 • Ett års licens med tillgång till materialet
 • Handledning och stöd vid behov
 • Uppföljning
 • Bonusmaterial med tillhörande övningar
 • Metodbok innehållande:
  • Fördjupning i sakfrågor
  • Handledning till lektionstillfällena
  • Lärarstöd i vanliga frågor och påståenden
  • Ordlista

Informationsblad

Kärlek börjar aldrig med bråk

1.2MB