Digitala föreläsningar

Här samlar vi föreläsningar och annat digitalt material som du kan ta del av i efterhand. Materialet är sorterat i kronologisk ordning, med den nyaste videon överst.

Föreläsning - När demokratiska rättigheter möter porrens verklighet

14 oktober 2020 höll vi en föreläsning under Huddinges demokratidagar som handlar om hur porr inte är förenligt med demokratiska rättigheter. Sofie Markne (verksamhetsansvarig på Juventas ungdomsjour) deltog och svarade på hur de arbetar med ungdomar och porrfrågan. Föreläsningen sändes via Zoom och du kan se den på Youtube genom att klicka på rubriken ovan.

 

Panelsamtal - Ungas livssituation, hälsa och utsatthet under coronapandemin

13 oktober 2020 höll vi ett panelsamtal under Huddinges demokratidagar där vi bjöd in paneldeltagare för att diskutera hur unga mår under coronapandemin.

Paneldeltagarna var:

  • Maliha Ezdani Khan (projektledare på Ungdom Kultur- och fritidsförvaltningen, Huddinge kommun)
  • Linnéa Adolfsson (psykolog på "Första Linjen"-mottagningen på en vårdcentral på Värmdö)
  • Hanna Nordberg (sakkunnig inom våldsprevention på Unizon)
  • Linnéa Hall (opinionsstrateg på Storasyster och rapportförfattare till "Det går inte att berätta för någon på riktigt" - en rapport om coronapandemins påverkan på personer som utsatts för sexuellt våld och tillgången till stöd under pandemin)