Kvinnohuset Tranan

1 av 4 blir någon gång utsatt för våld i en nära relation. Vi på Kvinnohuset Tranan finns här för dig. Du är inte ensam.

Vit papperstrana som står på vitt papper

Våld i nära relation

Vi på Kvinnohuset Tranan finns i första hand till för dig som är utsatt eller riskerar att utsättas för våld i en nära relation. Vi kan stötta och hjälpa dig, dina barn och andra anhöriga med råd och stöd via telefon, chatt, e-post eller genom vår samtalsmottagning.

Kvinna ringer och söker stöd