Behandling av personuppgifter

Kvinnohuset Tranan lagrar vissa personuppgifter om dig och enligt dataskyddsförordningen inom EU, GDPR, är vi skyldiga att ge dig information om detta. Med personuppgifter avser vi personliga data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.

Data som vi behandlar 

I samband med att du blir stödmedlem i Kvinnohuset Tranans förening och lämnar dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi lagrar dina uppgifter i vårt medlemsregister. Vi lagrar uppgifter om Namn, kontaktuppgifter och erlagd medlemsavgift. 


Hur använder vi data vi samlar in och som vi lagrar 

Personuppgifter vi samlat in använder vi för att föra medlemsregister och vid behov kunna ta kontakt med stödmedlemmar för att distribuera information. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. 


 Skäl för användning av dina personuppgifter 

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla relationer och kommunicera med dig som medlem om verksamheten.


Lagring av personuppgifter  

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter vara medlem hos oss. Du kan när som helst välja att begära utträde och i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register.


Skydd och säkerhet 

Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar.Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi använder avancerade tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi granskar regelbundet vår säkerhetspolicy och våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkrade och skyddade.


Dina val och rättigheter 

Du kan när du vill höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära ut en kopia eller skriftlig begäran. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling. 
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen.  
Personuppgiftsansvarig är Kvinnohuset Tranan, organisationsnummer 866601-2938, Box 201, 54125 Skövde. Telefonnummer 0500-41 86 68.