Viktiga råd om du är utsatt

– OM DIN SITUATION ÄR AKUT; RING 112!

– Det är aldrig ditt fel! Förövaren bär det fulla ansvaret för våldet som är en brottslig handling.

– Berätta för någon om din situation för att dela bördan med någon. Det kan vara en vän, släkting eller någon myndighetsperson.

– Ibland kan omgivningen ha svårt att förstå varför man stannar kvar i en relation där det förekommer våld. Prata med någon som förstår dig och din situation, t.ex. någon på ett kvinnohus eller en kvinnojour.

– När man levt med våld under en längre tid normaliseras det och blir en del av vardagen. Försök se på din situation ur ett annat perspektiv. Hur skulle du regera om någon närstående till dig blev behandlad på samma sätt som du? Precis som alla andra är du också värd att bli behandlad med respekt!

– Du bestämmer själv om du vill polisanmäla det som hänt men det kan vara en bra markering för både din partner och dig själv att du inte längre accepterar det du är utsatt för.

– Tro på dig själv och lita på din inre styrka! Du klarar att ta dig ur det här och det finns hjälp att få. Vi finns här!