Välkommen till Kvinnojouren Anna

Till minne av Anna Lindh - Kvinnojouren Anna startades 2003 och är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Kvinnojourens målsättning är att verka för kvinnors och barns rätt att leva utan våld, förtryck och förnedring, och att arbeta för ett jämlikt samhälle. Vi erbjuder skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor och barn utsatta för misshandel, hot eller sexuella övergrepp. Dessutom bedriver vi utbildning, information och opinionsbildning. På kvällar och helger stöttar våra volontärer det som söker råd och stöd via telefon till utsatta som ringer till oss.