Kvinnojouren Anna

Kvinnojouren Anna erbjuder skyddat boende för kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld i nära relation samt våld ur en heders kontext. Kvinnojouren Annas ambition är att stötta de kvinnor och barn vi möter för en möjlighet till ett fortsatt liv fritt från våld.

Placeringsförfrågan

Kontakta oss: 08-582 409 99

För Socialtjänsten