Kvinnojouren Anna

Kvinnojouren Anna startades 2003, till minne av Anna Lindh - och är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Kvinnojourens målsättning är att verka för kvinnor och barns rätt att leva ett liv fritt från våld, förtryck och förnedring. Vi erbjuder skyddat boende och samtalsstöd för kvinnor och barn utsatta för misshandel, hot och eller sexuella övergrepp.