Orange Day

Under november kommer Kvinnojouren Anna tillsammans med Brottsofferjouren Sthlm-Gotland, Upplands-Brohus och Upplands Bro kommun uppmärksamma en månad fri från våld, även kallad Orange month.

Leva i våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Majoriteten av det som utsätts för våld i nära relation sker inom hemmets fyra väggar. Varje år polisanmäls ca 30 000 fall av misshandel men brottsförebyggande rådet, Brå, uppskattar att ca 80 % av det våld som sker aldrig polisanmäls. Senast 2019 dog 16 kvinnor av sin partner eller hade en relation med.

Varje månad inför den 25 november är den internationella dagen för att uppmärksamma våld mot kvinnor.

The International Day for the Elimination of Violence Against Women, det kallas Orange day. Orange day har utvecklats och blivit Orange Month.

Kvinnojouren Anna samarbetar tillsammans med Brottsofferjouren Sthlm- Gotland, Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommun under november månad genom att trycka upp den vikkase du troligtvis tryckt QR koden via.

Genom detta vill vi uppmärksamma vad du som medmänniska kan göra om du vet eller misstänker är utsatt eller blivit utsatt för våld.

Upplands-Brohus kommer tillsammans med sina kundvärdar och boendevärdar dela ut den kassen och vi hoppas den sprids, för hjälp finns att få.

 

Källa: Brå

Upplands- Brohus

2 November, Bro.

15.00-18.00

Utdelning av kassar

Upplands- Brohus

9 november, Kungsängen

15.00-18.00

Utdelning av kassar

Föreläsning Sexuellt våld

i samarbete med Upplands-Bro kommun

Med Paulina Bengtsson och Ulla Thorslund

Upplands-Bro Kommun

Kommunens Stöd

Läs mer här

Om någon far illa

Brottsofferjouren Sthlm-gotland

Läs mer här

Brottsofferjouren Sthlm- Gotland