Är du i akut situation?

Ring 112
Kvinnofridslinjen når du dygnet runt på 020-50 50 50
Är du under 18, ring BRIS på 116 111

Vad är våld

Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.” - Per isdal

Vad är våld