För dig som arbetar på Socialtjänsten

Kvinnojouren Anna erbjuder skyddat boende för kvinnor och barn som har blivit om hot om våld eller våld i nära relation. Kvinnojouren Anna fokus är att få kvinna och barn att få leva ett liv fritt från våld. Vår jour är bemannad dygnet runt med personal. Kvinnojouren Anna är även bemannad med volontärer som hjälper till vid behov som barnvakt.

.

Jourtelefon

Jourtelefon