För dig som arbetar på Socialtjänsten

Kvinnojouren Anna erbjuder skyddat boende för kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld i nära relation samt våld ur en heders kontext. Kvinnojouren Annas ambition är att stötta de kvinnor och barn vi möter för en möjlighet till ett fortsatt liv fritt från våld.

.