Barnverksamhet

På Kvinnojouren Anna arbetar vi med att sätta barnen i fokus. Vi arbetar under hela placeringen med att barnen har en central plats i placeringen.

  • Möjlighet till egen kontaktperson
  • Stöd- och krissamtal (Trappansamtal enligt ök. med socialtjänst)
  • Säkerhets- och skyddssamtal
  • Praktiskt stöd, t.ex. stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinstanser
  • Regelbundna aktiviteter
  • Utöver detta får medföljande barn stöd i vardagen av kvinnojourens anställda och volontärer. Juridisk rådgivning av advokat i kvinnojourens nätverk finns att tillgå vid behov.