Misstänker du är utsatt för våld?

Om du misstänker att någon far illa rekommenderar vi alltid att du eller det företag du arbetar via gör en orosanmälan till socialtjänsten.