Kvinnojouren Annfrid

Välkommen till Kvinnojouren Annfrid i Södertälje. Hos oss kan du får stöd och rådgivning om du är eller har varit utsatt för våld. Vi erbjuder samtalsstöd på plats och via telefon, juridisk rådgivning, stöd i kontakt med myndigheter samt medföljning till olika instanser. Vi erbjuder även stöd till närstående samt yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor och barn. Allt stöd är gratis och du kan vara helt anonym i kontakten med oss!

Behöver du någon att prata med?

Vi lyssnar och stöttar. Vi står på din sida.

Ring oss 08-550 170 80

Vardagar 09:00 - 15:00

Maila oss

kvinnojourenannfrid@sodertaljejourerna.se