Om oss

Kvinnojouren Annfrid är en del av den ideella föreningen Södertäljejourerna som verkar för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld.

Kvinnojouren Annfrid stöttar kvinnor som har, är eller riskerar att bli utsatta för våld, hedersrelaterat våld och förtryck, deras barn och närstående. Vi ger även stöd till yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor och barn. 

Jouren är beläggen i Södertälje och har ett samverkans avtal med Södertälje, Trosa och Nykvarns kommun. 

Kvinnojouren Annfrid startade sin verksamhet i början av 1990-talet då en socialsekreterare i Södertälje ansåg att kvinnor och barn som är utsatta för våld i hemmet bör få mer stöd och hjälp än den socialtjänsten kunde erbjuda. Kvinnojouren slogs ihop med Brottsofferjouren i Södertälje, som var den första i Sverige, och senare startades även en tjejjour som idag är Juventas Ungdomsjour. Tillsammans bildar de tre jourerna den ideella föreningen Södertäljejourerna med gemensamma mål och visionen om ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld. 

Kvinnojouren Annfrid är medlemmar i Unizon, en riksorganisation som samlar över 140 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer i Sverige.