Om oss

Kvinnojouren Annfrid är en del av den ideella föreningen Södertäljejourerna som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnojouren Annfrid stöttar kvinnor som har, är eller riskerar att bli utsatta för våld, hedersrelaterat våld och förtryck deras barn och närstående. Vi ger också stöd till yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor och barn. 

Jouren är beläggen i Södertälje och samverkar med gränskommunerna Salem, Trosa och Nykvarn. 

Kvinnojouren startade sin verksamhet i början av 1990-talet då en socialsekreterare i Södertälje som ansåg att kvinnor och barn som är utsatta för våld i hemmet bör få mer städ och hjälp än den socialtjänsten kunde erbjuda. Kvinnojouren slogs ihop med Brottsofferjouren i Södertälje, som var den första i Sverige, och senare startades även en tjejjour som idag är Juventasungdomsjour. Tillsammans bildar de tre jourerna den ideella föreningen Södertäljejourerna och vårt gemensamma mål och vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. 

Kvinnojouren Annfrid är medlemmar i Unizon, en riksorganisation som samlar 140 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer i Sverige.