Viktiga telefonnr

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Vingens skyddsboende i Uddevalla 0522 695610

Socialjouren Fyrbodal  0522-69 74 44

Terrafem (telefonjour på flera språk): 020-52 10 10

Polisen (ej akut): 114 14