Våld

Vad är våld och vilka konsekvenser kan våld ge?

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill”


(Per Isdal, Alternativ till våld)

Det finns olika typer av våld:

  • Våld där det förekommer exempelvis sparkar och slag kallas fysisk våld.

  • Kränkning och mobbing ingår under kategorin psykiskt våld. 

  • Ekonomiskt våld kan innebära att partnern styr över ekonomiska medel.

  • Digitalt våld är att exempelvis sprida privata bilder på internet utan tillåtelse.

  • Att uppleva ständig rädsla över att våld ska bryta ut kallas för latent våld.

  • Att bli begränsad i sina sociala nätverk klassas som socialt våld.

  • Sexuellt våld innebär bland annat att tvingas till sexuella handlingar mot sin vilja.

  • Att partnern tar sönder eller tar ifrån ens privata ägodelar ingår i kategorin materiellt våld.

  • Att bli förföljd, även kallat stalking är också en form av våld.

  • Våld kopplat till heder av olika slag klassas som hedersrelaterad våld.

 

 

 

Våld kan skapa olika konsekvenser och ge effekter såsom:

Emotionella spår

Trötthet och utmattning

Känslor av skuld och skam

Oro

Skadad självkänsla

Hindrad att utföra ett gott föräldraskap

Ett trauma

Fysiska skador och psykosomatik

Självmordstankar

Död

 

Kontakta oss, vi vill hjälpa dig.

Kvinnojouren Linneorna

Kvinnojouren Linneorna Vetlanda/Sävsjö